top of page

Polityka prywatności

DANE OSOBOWE

Administratorem Państwa danych osobowych jest xxx W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z pod adresem e-mail: xxx lub pisemnie na adres siedziby firmy.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza Państwa dane:

na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy,

na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami powstałymi z łączącej nas umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu spełnienia ciążących na administratorze obowiązków podatkowych, bilansowych, wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.


Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi, w sposób niewykraczający poza polecenie administratora. Dane będą także przekazane organom państwowym (np. Urząd Skarbowy) tylko w sytuacjach przewidzianych przez prawo.

 

Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje Państwa dane:

w celach opartych na niezbędności do zawarcia i wykonania umowy do czasu wykonania umowy, w celach opartych na prawnie usprawiedliwionym interesie do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń, w celach opartych na przepisach prawa, przez czas wskazany w tych przepisach.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

sprostowania (poprawiania) swoich danych,

usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

przenoszenia danych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Informacja o możliwości wycofania zgody

W przypadku przetwarzania opartego na zgodzie, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Informacja o możliwości wniesienia sprzeciwu

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia sprzeciwu. W takim przypadku administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności.

 

Skarga do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że administrator przetwarza Państwa dane w sposób naruszający prawo, przysługuje Państwu skarga do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych

Podanie danych jest dobrowolne dla celów opartych na Państwa zgodzie, w pozostałym zakresie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W powyższych celach administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

COOKIES

Strona może wykorzystywać pliki cookies. Są to informacje przechowywane w urządzeniach końcowych (komputerach, tabletach, smartfonach) użytkowników w celu uzyskiwania do nich dostępu. Cookies dzielimy na niezbędne do korzystania z odwiedzanej strony internetowej, takie które ułatwiają korzystanie z niej oraz instalowane głównie w interesie administratora strony lub jego partnerów (analityczne, reklamowe). 

O tym czy i jakie pliki cookies są wykorzystywane przez stronę, użytkownik może się dowiedzieć przy pomocy swojej przeglądarki, a następnie zmienić jej ustawienia.

Zgodnie z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, użytkownik wyraża zgodę na pliki cookies przez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki.

bottom of page