top of page

DODATKOWE USŁUGI KSIĘGOWE

CENA W ZŁ

Extra przedłużenie terminu na dostarczenie ostatniej paczki 10 dokumentów, do dnia 17-go następnego miesiąca.

50

Przygotowanie wstępnej prognozy podatków do zapłaty dnia 15-go kolejnego miesiąca

30

Monitoring brakujących kosztów (po dostarczeniu dokumentów) do 30 dokumentów

20

Analizy i rekomendacje księgowe / kadrowe / płacowe

(każda rozpoczęta godzina)

150

Sporządzanie deklaracji VAT UE, VAT 9M, VAT 8 (za deklarację)

30

Sporządzenie i wysyłka pliku JPK_V7

30

Przygotowanie dokumentów do kontroli podatkowych

100

Obsługa kontroli podatkowych (każda rozpoczęta godzina)

100

Obsługa metody kasowej (ramach limitu dokumentów w pakiecie)

50

Dopłata za dostarczenie dokumentów w formie papierowej zamiast elektronicznej – obejmuje uporządkowanie dokumentów przez księgową, opisanie, wpięcie do segregatorów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przechowywanie dokumentacji przez księgową w trakcie roku obrachunkowego

50

Dodatkowa licencja dla asystentki / fakturzystki

15

Przekroczenie limitu dokumentów księgowych KPiR (za 1 dok.)

5

Przekroczenie limitu dokumentów księgowych pełne księgi

(za 1 dok.)

5

Obsługa płacowa – etat (pracownik)

35

Obsługa płacowa – UCP (umowa)

20

Obsługa kadrowa (pracownik)

35

Przygotowanie umowy zlecenia / umowy o dzieło z rachunkiem (umowa)

10

Księgowanie faktur walutowych – dopłata (za 1 dok.)

10

Podatkowe rozliczenie wspólnika w spółkach jawnych, cywilnych i partnerskich, od drugiego wspólnika

30

Rozliczenie składki ZUS właściciela lub osoby współpracującej

30

Korekta deklaracji podatkowych

100

Sporządzanie pozostałych deklaracji skarbowych

100

Zgłaszanie oraz aktualizacja danych w CEIDG i Urzędzie Skarbowym

100

Zgłaszanie oraz aktualizacja danych w ZUS (1 dokument)

30

Sprawozdawczość do GUS (za 1 stronę formularza GUS)

30

Rozliczanie przychodów z innych źródeł

100

Zestawienie dokumentacji do kredytu

100

Zestawienia na zamówienie Użytkownika

150

Przygotowania ZPA, ZFA

50

Korekta naliczenia listy płac i inne korekty wynikające z winy Użytkownika (za każdą osobę)

30

Przygotowanie dokumentu DRA ( do 10 pracowników)

50

Przygotowanie kalkulacji PIT-4 (do 10 pracowników)

50

Opieka nad płatnościami - rozliczanie zapłat i monitowanie (do 30 dokumentów)

75

Sporządzenie rocznych deklaracji PIT z płac (PIT4R, PIT- 8AR)
- sporządzenie dokumentów, drukowanie, wysłanie do Klienta

50

Sporządzenie rocznych deklaracji PIT z płac (PIT-11/1 sztuka)
- sporządzenie dokumentów, drukowanie, wysłanie do Klienta

30

Doksięgowanie dokumentów w trybie Express (po 17-tym)

100

Opinie doradcy podatkowego (za 1 godzinę)

250

Sporządzenie zeznania rocznego

200

Pozostałe prace księgowe

wycena

indywidualna

OPŁATY ADMINISTRACYJNE

CENA W ZŁ

Opłata za pełnomocnictwo dla księgowej – opłata skarbowa

17

Wysłanie do Użytkownika faktury pocztą (zamiast eFaktury)

10

Opłata za opóźnioną płatność (za każde 14 dni)

9

Monit o zapłatę faktury (10 dni po terminie i potem co 10 dni)

10

Wysyłka wezwania do zapłaty 30 dni po terminie

15

Odblokowanie wstrzymanych Usług

100

Usługa zamówienia kuriera w celu odebrania dokumentów księgowych (także w przypadku nieodebrania dokumentów pomimo wcześniejszego potwierdzenia przez Użytkownika umówionego terminu)

15

Odbiór dokumentów od Klienta na terenie Warszawy, poza Warszawą wycena indywidualna w zalezności od odległości.

100

Przygotowanie protokołu zdawczo-odbiorczego przy zdawaniu dokumentacji księgowej

50

bottom of page